Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer.

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet openssh-server
  apt-get install openssh-server
 5. Gotowe, łączymy się z serwerem używając np. Putty – podając adres ip/nazwę hosta i port 22

Konfiguracja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Używając edytora graficznego (gedit) lub tekstowego (nano lub vi), wywołujemy aplikację oraz wprowadzamy ścieżkę do pliku
  nano /etc/ssh/sshd_config lub gedit /etc/ssh/sshd_config
  lub można użyć edytora opcji (o ile dostępny)
  man sshd_config
 4. Wprowadzamy zmiany
 5. Zapisujemy i restartujemy usługę ssh
  restart ssh

Więcej o SSH

Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.