Ankieta absolwentów ZSEEiM Bielsko-Biała

Ankieta absolwentów ZSEEiM Bielsko-Biała

Opis zlecenia:

System analizowania postępów absolwentów oparty na technologii PHP5 MVC. Program wykorzystuje również bazę MySQL do składowania danych. Wyniki analiz przedstawiane są w postaci XLS. Uprawnieni do oddania odpowiedzi w ankiecie są jedynie zaproszeni absolwenci na podstawie wprowadzonych adresów E-Mail – z podziałem na oddziały klasowe.

Zleceniodawca:

mgr Elżbieta  Pasierbek
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 24

Data realizacji:

Listopad 2014

Technologie:

  • PHP 5 MVC
  • MySQL
  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap 3

Link:

Ankieta ZSSEiM – Badanie poczynań absolwentów

Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.