Sklep internetowy EkoBongo

Sklep internetowy EkoBongo

Opis zlecenia:

Prosty sklep internetowy oparty o PrestaShop. Bez modułów płatności, z ręcznym weryfikowaniem produktów.

Zleceniodawca:

Założyciele EkoBongo.pl

Data realizacji:

Marzec 2014

Technologie:

 • PHP 5 MVC
 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • PrestaShop

Link:

/Strona już nie istnieje, szkoda/

Ankieta absolwentów ZSEEiM Bielsko-Biała

Ankieta absolwentów ZSEEiM Bielsko-Biała

Opis zlecenia:

System analizowania postępów absolwentów oparty na technologii PHP5 MVC. Program wykorzystuje również bazę MySQL do składowania danych. Wyniki analiz przedstawiane są w postaci XLS. Uprawnieni do oddania odpowiedzi w ankiecie są jedynie zaproszeni absolwenci na podstawie wprowadzonych adresów E-Mail – z podziałem na oddziały klasowe.

Zleceniodawca:

mgr Elżbieta  Pasierbek
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 24

Data realizacji:

Listopad 2014

Technologie:

 • PHP 5 MVC
 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap 3

Link:

Ankieta ZSSEiM – Badanie poczynań absolwentów

Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Wymagany serwer http np. lamp!

phpMyAdmin – narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisane w języku php. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GNU General Public License i umożliwia między innymi tworzenie/usuwanie baz danych, dodawanie/kasowanie relacji oraz edycję ich struktury i zawartości. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym. (wikipedia)

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet phpmyadmin
  apt-get install phpmyadmin
 5. W procesie konfiguracji wprowadzamy hasło do MySQL oraz wybieramy serwer www na którym zostanie pakiet zainstalowany

Konfiguracja

 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i łączymy się z adresem ip/nazwą hosta/domeną serwera oraz dodajemy /phpmyadmin np 127.0.0.1/phpmyadmin lub serwer.local/phpmyadmin
 2. Logujemy się podając dane do użytkownika bazy danych np root
 3. Działamy zgodnie z interfejsem 😉
Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.