Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Wymagany serwer http np. lamp!

phpMyAdmin – narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisane w języku php. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GNU General Public License i umożliwia między innymi tworzenie/usuwanie baz danych, dodawanie/kasowanie relacji oraz edycję ich struktury i zawartości. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym. (wikipedia)

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet phpmyadmin
  apt-get install phpmyadmin
 5. W procesie konfiguracji wprowadzamy hasło do MySQL oraz wybieramy serwer www na którym zostanie pakiet zainstalowany

Konfiguracja

 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i łączymy się z adresem ip/nazwą hosta/domeną serwera oraz dodajemy /phpmyadmin np 127.0.0.1/phpmyadmin lub serwer.local/phpmyadmin
 2. Logujemy się podając dane do użytkownika bazy danych np root
 3. Działamy zgodnie z interfejsem 😉
Instalacja i konfiguracja Tasksel Ubuntu/Debian

Instalacja i konfiguracja Tasksel Ubuntu/Debian

Tasksel – narzędzie do instalacji gotowych pakietów, w tym DNS bind, LAMP oraz wstępnej konfiguracji.

Dostępne paczki:

 • Cloud oparty o eucalyptus, Bind 9 – Serwer DNS, LAMP – [Linux, Apache2, MySql, PHP], Mail serwer, OpenSSH serwer, PostgreSQL serwer, Serwer wydruku, Samba – serwer plików, Tomcat – java serwer, oraz upgrade do innych dystrybucji.

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet tasksel
  apt-get install tasksel

Używanie

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Wprowadzamy polecenie
  tasksel
 4. Wybieramy interesujące nas opcję strzałkami a zatwierdzamy je spacją – potwierdzamy enterem oraz przenosimy się między niektórymi opcja za pomocą tabulatora

Program pozwala na instalowanie oraz odinstalowanie pakietów.

LAMP – To pakiet serwerowy www. Dane publiczne znajdują się w /var/www.Do zarządzania MySQL najlepiej doinstalować phpmyadmin

Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer.

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet openssh-server
  apt-get install openssh-server
 5. Gotowe, łączymy się z serwerem używając np. Putty – podając adres ip/nazwę hosta i port 22

Konfiguracja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Używając edytora graficznego (gedit) lub tekstowego (nano lub vi), wywołujemy aplikację oraz wprowadzamy ścieżkę do pliku
  nano /etc/ssh/sshd_config lub gedit /etc/ssh/sshd_config
  lub można użyć edytora opcji (o ile dostępny)
  man sshd_config
 4. Wprowadzamy zmiany
 5. Zapisujemy i restartujemy usługę ssh
  restart ssh

Więcej o SSH

Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.