Konfiguracja routingu i serwera DHCP Ubuntu/Debian

Konfiguracja interfejsów sieciowych Edytujemy sudo nano /etc/network/interfaces Konfigurujemy interfejs który będzie bramą domyślną dla sieci (np. dla LANu) w poniższym przykładzie jest to eth2 – jeżeli inna to wprowadzamy jej nazwę. Dodajemy: auto eth2 iface eth2 inet static address 172.16.0.1 netmask 255.255.0.0 network 172.16.0.0 broadcast 172.16.255.255 przykład jest dla sieci 172.16.0.0/16 Ustanawiamy przekazywanie ipv4 edytujemy...
Czytaj dalej

Szybka instalacja WordPress w LAMP Ubuntu/Debian

WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi standardami i użyteczności. WordPress jest zarówno wolny (od słowa „wolność”), jak i darmowy. Prościej rzecz ujmując, WordPress jest tym, czego używasz, kiedy chcesz pracować, korzystając z oprogramowania blogowego zamiast z nim walczyć. (wordpress – polska) Instalacja Pobranie wp: cd /var/www wget...
Czytaj dalej

Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Wymagany serwer http np. lamp! phpMyAdmin – narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisane w języku php. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GNU General Public License i umożliwia między innymi tworzenie/usuwanie baz danych, dodawanie/kasowanie relacji oraz edycję ich struktury i zawartości. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku,...
Czytaj dalej

Instalacja i konfiguracja Tasksel Ubuntu/Debian

Tasksel – narzędzie do instalacji gotowych pakietów, w tym DNS bind, LAMP oraz wstępnej konfiguracji. Dostępne paczki: Cloud oparty o eucalyptus, Bind 9 – Serwer DNS, LAMP – [Linux, Apache2, MySql, PHP], Mail serwer, OpenSSH serwer, PostgreSQL serwer, Serwer wydruku, Samba – serwer plików, Tomcat – java serwer, oraz upgrade do innych dystrybucji. Instalacja Uruchamiamy...
Czytaj dalej

Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer. Instalacja Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t) Uzyskujemy uprawnienia administratora sudo su Aktualizujemy bazę apt apt-get update Pobieramy i instalujemy pakiet openssh-server apt-get install openssh-server Gotowe, łączymy się z serwerem używając np. Putty – podając adres ip/nazwę hosta...
Czytaj dalej